Rotary klub Celje – Barbara Celjska

KJE SMO

KLJUČNI ROTARIJSKI GESLI

Nesebično pomagati - Največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga

Poslanstvo Rotary

Upravni odbor 2016/17:

Predsednik: Henrik Dvoršak
Podpredsednik: Miran Gracer
Podpredsednik: Bojan Cvelfar
Sekretar: Tomaž Fludernik
Zakladnik: Branka Artnak
Klubski mojster: Roman Gracer, Peter Zaveršek
Vodja projektov: Matjaž Marovt
Marketing: Matjaž Knez
Nove generacije: Miran Gracer ml.
Poverjenik za članstvo: Jure Bizjak
Poverjenik za fundacijo: Dejan Gracer

Upravni odbor 2015/16:

Predsednik: Bojan Cvelfar
Podpredsednik: Henrik Dvoršak
Podpredsednik: Tomaž Fludernik
Sekretar: Tomaž Fludernik
Zakladnik: Branka Artnak
Klubski mojster: Roman Gracer
Programski vodja: Andrej Kebe
Organizator prireditev: Matjaž Marovt
Umetniški vodja prireditev: Ivo Umek
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Matjaž Brezigar
Stiki z javnostmi: Brane Piano
Služba za skupnost: Dejan Gracer, Marjan Feguš

Upravni odbor 2014/15:

Predsednik: Tomaž Fludernik
Podpredsednik: Bojan Cvelfar
Podpredsednik: Matjaž Marovt
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik: Branka Artnak
Klubski mojster: Matej Žohar
Programski vodja: Andrej Kebe
Organizator prireditev: Matjaž Marovt
Umetniški vodja prireditev: Ivo Umek
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Matjaž Brezigar
Stiki z javnostmi: Brane Piano
Služba za skupnost: Dejan Gracer, Marjan Feguš

Upravni odbor 2013/14:

Predsednik: Matjaž Marovt
Podpredsednik: Tomaž Fludernik
Podpredsednik: Roman Gracer
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik: Marko Koleša
Blagajnik: Branka Artnak
Klubski mojster: Roman Gracer
Programski vodja: Andrej Kebe
Mednarodne dejavnosti: Marjan Feguš
Organizator prireditev: Ivo Umek
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Matjaž Brezigar
Stiki z javnostmi: Brane Piano
Fundacije: Dejan Gracer

Upravni odbor 2012/13:

Predsednik: Roman Gracer
Podpredsednik: Matjaž Marovt
Podpredsednik: Marko Brezigar
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik: Marko Koleša
Blagajnik: Tomaž Fludernik
Klubski mojster: Miran Gracer
Programski vodja I: Bojan Cvelfar
Programski vodja II: Henrik Dvoršak
Mednarodne dejavnosti: Marjan Feguš
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Tomaž Fludernik in Matjaž Brezigar

Upravni odbor 2011/12:

Predsednik: Marko Brezigar
Podpredsednik: Dejan Gracer
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik I: Vitomir Klinc
Zakladnik II: Marko Koleša
Blagajnik: Tomaž Fludernik
Klubski mojster: Roman Gracer
Programski vodja I (splošno): Bojan Cvelfar
Programski vodja II (predavanja): —-
Služba za skupnost: Matjaž Marovt
Fundacija: Marjan Feguš
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Tomaž Fludernik in Matjaž Brezigar
Kronist: Brane Goropevšek

Upravni odbor 2010/11:

Predsednik: Dejan Gracer
Podpredsednik: Marko Brezigar
Podpredsednik: Iztok Pečnik
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik I: Vitomir Klinc
Zakladnik II: Marko Koleša
Blagajnik: Matjaž Brezigar / Tomaž Fludernik
Klubski mojster: Roman Gracer
Programski vodja I (splošno): Bojan Cvelfar
Programski vodja II (predavanja): Marko Brezigar
Služba za skupnost: Matjaž Marovt
Fundacija: Marjan Feguš
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Tomaž Fludernik in Matjaž Brezigar
Kronist: Brane Goropevšek

Upravni odbor 2009/10:

Predsednik: Iztok Pečnik
Podpredsednik / bodoči predsednik: Dejan Gracer
Podpredsednik / bivši predsednik: Brane Piano
Sekretar I: Matej Žohar
Sekretar II: Gregor Deleja
Zakladnik I: Vitomir Klinc
Zakladnik II: Marko Koleša
Blagajnik: Matjaž Brezigar
Klubski mojster: Roman Gracer
Programski vodja I (splošno): Bojan Cvelfar
Programski vodja II (predavanja): Marko Brezigar
Služba za skupnost: Matjaž Marovt
Fundacija: Marjan Feguš
IT: Tomaž Fludernik
Mladinska dejavnost: Tomaž Fludernik in Matjaž Brezigar
Kronist: Brane Goropevšek

Upravni odbor 2008/09:

Predsednik: Brane Piano
Podpredsednik: Iztok Pečnik
Podpredsednica: Andreja Rihter
Sekretar I: Gregor Deleja
Sekretar II: Matej Žohar
Zakladnik: Vitomir Klinc
Blagajnik: Matjaž Brezigar
Mladinska dejavnost: Tomaž Fludernik
Fundacije / služba za skupnost: Matjaž Marovt
Kronist: Brane Goropevšek
Programski vodja: Bojan Cvelfar
IT: Tomaž Fludernik
Klubski mojster: Roman Gracer