Nagrada za odličnost Barbare Celjske

Eno od področij delovanja Rotary kluba Celje – Barbara Celjska je tudi podpora mladih.

Poslanstvo našega kluba je pomagati perspektivnim, nadpovprečno uspešnim mladim ljudem, ki bodo na svoji kasnejši življenski ali poklicni poti uporabili pridobljeno znanje in izkušnje za izboljšanje razmer in blagostanja v naši družbi. Mladim lahko pomagamo na več načinov: tako, da jim delimo svoja znanja in izkušnje, jim omogočimo obisk zanimivih podjetij in ustanov, jih pošljemo na različna dodatna izobraževanja ali seminarje, lahko pa jih tudi finančno podpremo na poti k željeni izobrazbi. To slednje pa ni tako preprosto, saj ni enostavno poiskati ustrezne kandidate.

Zato je v letu 2014 v želji, da bi naša podpora prišla v prave roke, dozorela ideja o javnem razpisu, ki smo ga poimenovali Nagrada za odličnost Barbare Celjske. Iskali smo kandidate in kandidatke, učence, dijake in študente, ki znatno izstopajo iz povprečja s svojim učnim uspehom, kreativnostjo, dodatnimi izvenšolskimi dejavnostmi kot tudi s svojimi moralnimi načeli ter osebnostnimi lastnostmi.

Sredstva za Nagrado Barbare Celjske zbiramo na naših večjih dogodkih kot sta dobrodelni Barbarin ples in dobrodelni koncert. Del izkupička vsakokrat namenimo tako imenovanemu »Skladu za nagrado Barbare Celjske«, iz katerega nagrajencem doniramo sredstva, ki jih prejmejo kot nagrado za svojo uspešnost.

V letu 2015 so bile podeljene prve nagrade in sicer Anamariji Založnik ter Sabrini Zavšek. Naslednje leto smo razpis ponovili in prejemniki v letu 2016 so bili Miha Čačič, Alenka Bogataj in Eva Vrečko. Leta 2017 smo razpis ponovili že tretjič in izbrali prejemnici Klementino Krulec in Nežo Šporer.

Kot idejni oče Nagrade za odličnost Barbare Celjske se moram posebej zahvaliti vsem članom kluba,  ki so projekt prepoznali kot dober in me podprli ter pomagali pri pripravi in izpeljavi razpisa. V prihodnje si želimo še več dobrih kandidatov, saj nam je v neizmerno veselje, ko vidimo, da je naša podpora prišla v prave roke.